Allmänna villkor

Här nedan kan man läsa våra allmänna villkor som gäller i PULZO´s lokaler,
det är varje medlems ansvar att följa dessa.

Åldersgräns
Vi har en åldersgräns på minst 15 år, och då krävs medgivande från målsman. Blankett för signatur finns att hämta i receptionen.

ID-Handling och medlemskap
Man ska alltid kunna visa upp ID-Handling tillsammans med sitt medlemskap när man vistas på anläggningen. Stickprov på detta görs regelbundet.

Trivselregler
Det är varje medlems ansvar att följa de trivselregler som gäller samt att man följer
anvisningar samt instruktioner kring utrustning.

Överlåtelse av medlemskap
Vid flytt, eller annan långvarig frånvaro kan överlåtelse bli möjlig. Ansökan om överlåtelse lämnas in skriftligen till
administrationen för beslut. En administrativ avgift för detta tas ut.

Återköp av träningskort
Du kan ångra ditt köp av träningskort i upp till 14 dagar efter det att du tecknat ditt avtal.
Dock gäller det ej vid nyttjande av friskvård. I övrigt görs inga återköp.

Frysning av träningskort
Detta är möjligt under en period (max 60 dagar). Fråga personal om hur det fungerar.

Dopning
PULZO tar avstånd från all form av dopning. I enlighet med riksidrottsförbundet
är vi positiva till dopningskontroller.
Medlemmar som tränar hos oss är skyldiga att medverka i de dopningskontroller som kan komma att genomföras.
Ertappas man eller vägrar att göra testet blir man avstängd från anläggningen utan möjlighet till återbetalning.

Uteslutning/Avstängning av medlem
Vid grova eller upprepade regelbrott på anläggningen löper man risk att bli av med sitt medlemskap
och detta utan att någon återbetalning görs.

Ändring av personuppgifter
Var vänlig och meddela vid eventuella ändringar så som namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.
Detta gäller även kontonummer eller ändring av bank.

Hälsa och tillstånd
Varje medlem ansvarar för att själv ha egen olycksfallsförsäkring.

Prisförändringar
Avtal gällande tillsvidare-alternativet (löpande betalning månadsvis) är inte skyddade
mot prisförändringar som kan ske under året.
Övriga kort som rör 3, 6 och 12 månader är kort som har fasta belopp men också avser en bestämd avtalsperiod.

Förvaring av ägodelar
PULZO ansvarar inte för medlemmars ägodelar, man kan låna skåp att förvara värdesaker i.
Varje medlem ansvarar för sina egna tillhörigheter.
PULZO är inte ansvarig för stölder eller annan åverkan på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter.
Till skåpen har man hänglås som man själv tar med sig.

Utebliven månadsbetalning
Medlemskapet fortgår men medlemmen blir avstängd fram tills det att betalning skett.

Autogiro
Enda du behöver tänka på är att ha tillräckligt med pengar på kontot dagen före dragning som är den 28:e varje månad.

Uppsägning / avslutande av kort
Detta måste ske skriftligt och den lämnas i receptionen på gymmet.

Säkerhet

Som medlem hos oss på PULZO ska vi tillsammans uppleva en positiv och stimulerande
miljö när vi besöker anläggningen. Det är för allas trevnad som vi tagit fram dessa ordning och säkerhetsregler som gäller när man vistas i lokalerna. Är du osäker på något av följande så kontakta personalen i gymmet för mer information.

1.
PULZO ansvarar inte för dina värdesaker, använd gärna de låsbara skåpen där stöldrisken är mindre.

2.
Välj ett lås till skåpen som du själv anser tillräckligt säkert.

3.
Blockera aldrig anläggningens nödutgångar.

4.
Barn och ungdomar under 15 år får inte vistas i lokalerna utan sällskap av vuxen, undantag för detta kan ges men då godkännande av PULZO´s personal.

5.
Olagligheter så som stölder, hot, trakasserier och annan olaglig verksamhet är strängt förbjuder på anläggningen och polisanmäls.

6.
PULZO har rätt att bedriva kameraövervakning i sina lokaler, syftet med kameraövervakningen är att förebygga brott och utreda brott som begåtts, för dig som medlem skapar det en trygg och säker miljö.

7.
Ac säkerhetsskäl äger PULZO rätten att bryta upp ditt hänglås till skåpen i omklädningsrummen efter stängning, detta då samtliga skåp ska vara öppna och tömda efter stängning.

Ordnings
regler

1.
Alla människors lika värde och respekten för varje individ är grundläggande värderingar som PULZO står upp för, som medlem förväntas man att följa detta för att tillsammans upprätthålla ordning och trivsel.

2.
Tillsammans skapar vi effektiva träningstillfällen, låt därför andra medlemmar använda utrustningen när du själv vilar.

3.
Ha alltid rena träningskläder och skor när du tränar på PULZO.

4.
Ingen får träna barfota i träningslokalerna.

5.
Använd en handduk när du sitter i bastun.

6.
När man tränat klart vid en station eller med en utrustning torkar man av det med papper och spray som finns utplacerade runt om på anläggningen.

7.
Alla ansvarar för att träningsredskap läggs tillbaka efter användning, hjälp varandra att göra rätt.

8.
Filmning och fotografering får endast ske om personal medgivit detta, anledningen till det är att anläggningen ska vara en fristad och en plats där man ska känna sig trygg.
Vill du filma eller liknande, så samtala med personalen innan.

9.
I PULZO´s lokaler tillåter vi inte kalk/magnesium vid träning, detta för allas trivsel.

10.
Du får inte marknadsföra eller sälja egna varor/tjänster i PULZO´s lokaler om detta inte är avtalet med anläggningen skrifligt.

11.
Barn får gärna följa med föräldrarna till gymmet, dock får barn ej använda maskinerna eller utrustningen och anläggningen är ett ställe där vi har träning i fokus.

12.
Alla som vistas i lokalerna ska ha eget tecknat medlemskap, viktigt att du som medlem har både personligt passerkort och ID-handling med dig på gymmet för att kunna bekräfta din identitet när personalen gör stickprov, medlemmar som släpper in andra i lokalerna riskerar att få sitt medlemskap avslutat med omedelbar verkan samt att en avgift om 800kr tas ut från bägge parter.

AVSTÄNGNING / UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP
Om man inte följer PULZO´s regler, vad händer?

Personalen på PULZO äger rätten att stänga av en medlem som inte följer eller uppfyller de gemensamma förväntningarna som ingår i tecknandet av medlemskapet, bryter man mot dessa så kan det blir att medlemskapet avbryts med omedelbar verkan.